Vist Media

Home / Thông tin / Vist Media

Vist Media – Công ty Truyền thông – Quảng cáo -KOLs – Sản Xuất TVC/Viral/Phim Doanh Nghiệp
+ Setup mẫu sản phẩm KOLs , lập Fanpage, thiết kê web, chạy event, quay phim KOLs, chụp hình KOLs
+ Booking KOLs, chọn KOLs, lập danh sách KOLs
+ Tuyển dụng các KOL chất lượng cao, KOLs livestream
+ Lập dự án KOLs, dịch vụ KOLs