XU HƯỚNG TIẾP THỊ KOLs MARKETING

Home / Thông tin / XU HƯỚNG TIẾP THỊ KOLs MARKETING

Tiếp thị KOL là một trong những cách hiệu quả nhất để thương hiệu kết nối với đối tượng mục tiêu. Thông qua sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để quảng bá thương hiệu tới những những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp